S Marijom ususret Pedesetnici

by abuzgo

Predragi,

Nastavljamo s govorom o Mariji, saborskih Otaca II. Vatikanskog koncila u dogmatskoj konstituciji o Crkvi Lumen Gentium. Uz to imate i priliku poslušati Zbor mladih župe Dobroga Pastira u Đakovu koji se uključio u ovaj naš program i pridonio širenju marijanske pobožnosti.

Marijino majčinstvo neprekidno traje. Na nebo uznesena ona nam svojim mnogostrukim zagovorom i dalje nastavlja pribavljati darove vječnoga spasenja. Svojom majčinskom ljubavlju ona se skrbi za braću svojega Sina koja još putuju te se nalaze u pogiblima i tjeskobama, dok ne budu dovedena u sretnu domovinu. Zbog toga se Blažena Djevica zaziva u Crkvi naslovima Odvjetnice, Braniteljice, Pomoćnice i Posrednice. No to se shvaća tako da niti što oduzima niti što nadodaje dostojanstvu i djelotvornosti Krista, jedinoga Posrednika.

Nijedan se, naime, stvor nikada ne može staviti na istu razinu s utjelovljenom Riječi i Otkupiteljem, ali kao što službenici i vjerni narod na različite načine imaju udjela u Kristovu svećeništvu i kao što se jedna Božja dobrota na različite načine stvarno razlijeva u stvorove, tako i jedino Otkupiteljevo posredništvo ne isključuje, nego pobuđuje kod stvorova raznovrsnu suradnju koja ima udjela u jedinom izvoru.

Crkva se ne ustručava priznati takvu Marijinu podređenu zadaću, stalno je iskusuje i preporučuje srcu vjernika da se potpomognuti tom majčinskom pomoći prisnije privinu uz Posrednika i Spasitelja. (usp. LG 62)

  • Prisjetimo se:
    II. Vatikanski sabor najavio je papa Ivan XXIII. 25. siječnja 1959. godine.
  • Koncil je započeo s radom 11. listopada 1962. godine, a zaključen je na svetkovinu Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije, 8. prosinca 1965. godine.
  • Zaključio ga je papa Pavao VI.

Molitva Gospi – iz poziva nadbiskupa Hranića na sudjelovanje u Danu molitve, posta i djelâ ljubavi:

O Marijo, ti na našem putovanju trajno blistaš kao znak spasenja i nade. Povjeravamo se tebi, Zdravlju bolesnih, koja si podno križa bila pridružena Isusovoj boli, ostavši stamena u svojoj vjeri. Ti, Najvjernija zagovornice naša, znaš što nam je potrebno; sigurni smo da ćeš, kao nekoć u Kani Galilejskoj, providjeti da se nakon ovoga časa kušnje vrate radost i slavlje. Pomozi nam, Majko Božje ljubavi, suobličiti se Očevoj volji i činiti ono što nam kaže Isus, koji je na sebe uzeo naša trpljenja i preuzeo teret naših boli da nas po križu dovede k radosti Uskrsnuća. Amen.

Preporučeno