S Marijom ususret Pedesetnici

by abuzgo

Predragi,

Nastavljamo s govorom o Mariji, saborskih Otaca II. Vatikanskog koncila u dogmatskoj konstituciji o Crkvi Lumen Gentium. Također vam donosimo video kojim se zbor mladih “Agape” iz Župe sv. Mihaela, arkanđela u Donjem Miholjcu uključio u širenje marijanske pobožnosti. Gospodin neka ih prati u njihovom daljnjem služenju i radu. Molimo i također zajedno 4. dan devetnice Duhu Svetom.

Crkva s pravom posebnim štovanjem časti Mariju kao presvetu Majku Božju koja je sudjelovala u Kristovim otajstvima i koja je po Božjoj milosti, poslije Sina, uzvišena ponad svih anđela i ljudi. Već od najstarijih vremena Blažena se Djevica štuje pod nazivom „Bogorodice“, pod čiju se zaštitu vjernici moleći utječu u svim pogiblima i potrebama. Stoga je osobito od Efeškoga koncila divno poraslo štovanje Božjega naroda prema Mariji u iskazivanju časti i u ljubavi, u zazivanju i u nasljedovanju, u skladu s njezinim proročkim riječima: „Blaženom će me zvati svi naraštaji, jer mi je velika djela učinio onaj koji je moćan“ (Lk 1,48). Premda je to štovanje, kakvo je uvijek postojalo u Crkvi, posve osobito, ono se bitno razlikuje od poklonstvenoga štovanja koje se iskazuje utjelovljenoj Riječi jednako kao i Ocu i Duhu Svetom, i snažno ga podupire. Naime, različiti oblici pobožnosti prema Bogorodici, koje je Crkva u granicama zdravoga i pravovjernoga nauka i prema prilikama vremena i mjesta te prema značaju i ćudi vjernika odobrila, postižu to da dok se Majka časti, Sin – radi kojega je sve (usp. Kol 1,15-16) i u kojem se vječnom Ocu „svidjelo nastaniti svu puninu“ (Kol 1,19) – bude pravo upoznat, voljen, slavljen i da njegove zapovijedi budu obdržavane. (LG 66)

Prisjetimo se:
?II. Vatikanski sabor najavio je papa Ivan XXIII. 25. siječnja 1959. godine.
?Koncil je započeo s radom 11. listopada 1962. godine, a zaključen je na svetkovinu Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije, 8. prosinca 1965. godine. Zaključio ga je papa Pavao VI.

?Zadatak: Danas je četvrti dan Devetnice Duhu Svetomu. Zajedno s Marijom u dvorani posljednje večere molimo da Gospodin baci oganj svojega Duha kako bi obnovio i preobrazio ono staro i grešno u našem životu i dao novi Dah svojoj Crkvi. Molimo Himan Duhu Svetom, a onda i dnevnu molitvu.

4. dan devetnice Duhu Svetom:

Duše Sveti, Gospodine, hvala ti što vladaš u mom životu i posvješćuješ mi veličinu i slavu Božju. Molim te da probudiš u meni sve darove koji su mi kao kršteniku darovani: mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobožnost, strah Božji.

Svi oni potrebni su mi da proživim ovaj život u snazi Isusove spasiteljske pobjede i jednog dana se potpuno ostvarim u vječnoj radosti.

Pomozi mi, Duše Sveti, da se darovima znam koristiti i na svemu zahvaljivati. Ulij u moje srce milost stalnog i čestog zahvaljivanja, na svemu što Bog čini u mom životu, u životu mojih bližnjih i u ovome svijetu.

Hvala ti, Duše Sveti, na svim milostima, darovima i nadahnućima.

Amen, aleluja

Preporučeno