S Marijom ususret Pedesetnici

by abuzgo

Predragi,

Završavamo polako s našom inicijativom „S Marijom ususret Pedesetnici“ no to ne znači da zaboravljamo sve ono što smo naučili o Mariji. Kroz ovih mjesec dana siguran sam kako smo naučili da je Marija ona koja nas približava, usmjerava i vodi k Isusu. Rekao bih da je Marija žena svakodnevice. Poticaj je to i nama da budemo ljudi svakodnevice i tako, poput nje, svakoga dana živimo s Bogom i za Boga vodeći i približavajući druge k njemu, u kojemu crpimo snagu za naš život.

Donosimo vam razmatranja slavnih otajstava krunice koje smo zajedno molili.

1. Koji je od mrtvih uskrsnuo

Veliki kamen na Isusovom grobu simbolizira nesavladivu prepreku koja nas dijeli od istinskog života, od uskrsnuća. Svojim uskrsnućem Isus je raskinuo tu nesavladivu prepreku i omogućio nam da imamo život u izobilju (usp. Iv 10, 10). Svjedoci smo Isusovog uskrsnuća svaki puta kada s njime svladamo ono što nam se činilo u našem životu nesavladivo. Time i nas Gospodin poziva, da svakoga dana živimo uskrsnu radost, da idemo u svijet pronoseći veliku radost koja se očitovala Isusovim uskrsnućem. Molimo u ovoj desetici krunice za one koji će čuti Božju Riječ i na tu Riječ povjerovati da im Gospodin dadne hrabrost u nasljedovanju njegova primjera.

2. Koji je na nebo uzašao

S Isusovim uzašašćem na nebo i mi osjećamo kako se u svakoj ispovijedi naš duh uzdiže Bogu i već tada imamo predokus onoga što će se dogoditi na koncu našega života gdje ćemo svi zajedno biti uzdignuti dušom i tijelom. Neka nas Isusovo uzašašće neprestano podsjeća da se iz svojih padova uzdižemo i uspinjemo prema Bogu te tako budemo odraz njegova lica u današnjem društvu. Molimo u ovoj desetici krunice za sve one koji imaju strah od sakramenta ispovijedi kako bi ih Gospodin oslobodio i kako bi se u susretu sa živim Bogom ponovno uzdigli i ušli u zajedništvo s Ocem.

3. Koji je Duha Svetoga poslao

Isus nam šalje Duha Svetoga kako bismo imali ispravnu sliku o njemu kao Bogu i čovjeku. Tako će nam apostol Pavao poručiti: nitko ne može reći Gospodin Isus osim u Duhu Svetom (1 Kor 12,3). Duh Sveti pomaže nam kako bismo gradili ispravan odnos s Bogom te da bismo na takav način i mi sami postali suobličeni slici Kristovoj (usp Rim 8,29). Molimo u ovoj desetici krunice da nas Bog snagom svojega Duha učini odrazom svojega Sina te da na našim licima drugi prepoznaju Krista raspetoga i uskrsloga.

4. Koji je tebe Djevice na nebo uzeo

Marija je uznesena na nebo i tako uzvišena ponad svih anđela i ljudi. Nebeski je to dar zemlji gdje po Mariji dobivamo odvjetnicu i zagovornicu u svim pogiblima i potrebama (usp. LG 66). Na taj način Marija i dalje ispunja svoju spasonosnu zadaću svojim zagovorom i pribavlja nam darove vječnoga spasenja. Molimo u ovoj desetici krunice za ispravnu pobožnost prema Blaženoj Djevici kako bismo u svome životu slijedili njezin primjer vjere, ljubavi i predanja.

5. Koji je tebe Djevice na nebu okrunio

Gospodin je Mariju uzvisio kao Kraljicu sviju, da bude potpunije suobličena sa svojim Sinom, Gospodarem gospodara (usp. Otk 19,16) i pobjednikom nad grijehom i smrću. (LG 59). Molimo u ovoj desetici krunice za papu našega Franju i za sve biskupe, svećenike i đakone u svijetu kako bi pod Marijinim majčinskim srcem razborito i mudro upravljali crkvom i tako širili kraljevstvo Božje ovdje na zemlji.

Preporučeno