S Marijom ususret Pedesetnici

by abuzgo

Predragi,

Nastavljamo s govorom o Mariji, saborskih Otaca II. Vatikanskog koncila u dogmatskoj konstituciji o Crkvi “Lumen Gentium”.

Prisjetimo se:

?II. Vatikanski sabor najavio je papa Ivan XXIII. 25. siječnja 1959. godine.
?Koncil je započeo s radom 11. listopada 1962. godine, a zaključen je na svetkovinu Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije, 8. prosinca 1965. godine. Zaključio ga je papa Pavao VI.

Sabor ne samo da želi osvijetliti zadaću Blažene Djevice u otajstvu Utjelovljene Riječi i Otajstvenoga Tijela već želi izložiti dužnost nas otkupljenika prema Mariji, Kristovoj i našoj majci. Pri tome ne izlažući cjeloviti nauk o Mariji, već se ta pitanja ostavlja radu teologa koji se time bave.

Sveti spisi Staroga i Novoga zavjeta te sama Predaja otkrivaju nam zadaću Spasiteljeve Majke u poretku spasenja. Knjige Staroga zavjeta malo-pomalo sve zornije iznose na svjetlo lik žene, Otkupiteljeve majke. Pod tim svjetlom ona je već proročanski najavljena u obećanju o pobjedi nad zmijom, koje je dano nakon čovjekova pada (usp. Post 3,15). Na sličan je način najavljena kao Djevica koja će začeti i roditi Sina, čije će ime biti Emanuel što čitamo u knjigama Iz 7,14; Mih 5,2-3; Mt 1,22-23. S Marijom se, nakon dugoga očekivanja obećanja, ispunjuju vremena te se uspostavlja novi poredak, kad je od nje Sin Božji uzeo ljudsku narav kako bi po tom otajstvu svojega tijela oslobodio čovjeka od grijeha. (usp. LG 54-55)

Antifona blaženoj Djevici Mariji:

Rajska kruno, rajska slavo,
Anđeoska Gospo, zdravo!
Ti si korijen, ti si vrata,
S kojih sinu svjetlost zlata;

Ti si ljiljan djevičanstva,
Ti si nakit čovječanstva.
Zdravo, puna svih milina,
Moli za nas svoga Sina!

Preporučeno