Isuse, dođoh Ti reći, kako me u grlu guši,

 

od isplakanih suza kako me boli u duši.

 

Dođoh Ti šaptat kako mi križ izrani rame

 

i kako ga teško nosim

 

jer je pretežak za me.

 

Dođoh Ti se tužit u suton ovoga dana,

 

jer me odviše peče i boli ova rana.

 

Kleknuh da Ti se jadam,

 

ali me zbuni tvoje raspelo.

 

Žižak Ti osvijetli lice,

 

raspeto, presveto tijelo.

 

U suzama, izmučen, izboden, raspet i sam,

 

o, Bože, što da se tužim,

 

pa mene je pred Tobom sram.

 

Gle, Ti nijemo šutiš,

 

nikome se potužio nisi,

 

a Tvoje presveto tijelo

 

stravično na križu visi.

 

Probodene noge i ruke,

 

probodeno je srce Tvoje.

 

Kako je tuga Tvoja teška

 

i sitne boli moje.

 

 

 

Isuse, dođoh Ti se jadat u suton ovoga dana,

 

al’ motreć Tebe, isčeznu moja rana.

 

 

 

Preporučeno

Leave a Comment