07.12.2009.

by admin
Image

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

 

 

 

Himan

 

Padaj s neba, roso sveta,

 

Padaj s rajske visine!

 

Duše čiste pravedne.

 

Otvori se zemljo mila

 

Da iz plodnog tvoga krila

 

U taj sretan, blažen čas,

 

Svemu svijetu nikne spas.

 

 

 

Već se bliži vrijeme blago,

 

Već se bliži onaj čas,

 

Kad će izić onaj čas,

 

Kad će izić sunce drago,

 

Svanut svemu svijetu spas.

 

Svani, dane, i noć skrati,

 

Sini sunce i povrati

 

Bogu čast na visini,

 

Svijetu mir na nizini.

 

 

 

Svjetlo Božje, daru lijepi,

 

Siđi s Božjeg krila dol’ ,

 

Um prosvijetli, volju krijepi,

 

Liječi duše tešku bol.

 

Jači u nas vjeru svetu,

 

Koju Isus don’je svijetu,

 

Svaki da to djeluje,

 

Što u srcu vjeruje.

 

 

 

Složi glas svoj, dušo moja,

 

Sa nebeskim četama,

 

Pjevajte mu, usta moja,

 

Koji je nad zvijezdama!

 

Sve što bješe i sve što je,

 

Sve je puno slave tvoje,

 

Sve te diči i slavi,

 

Oče vječne ljubavi!

 

Amen.

 

 

 

EVAN?ELJE; Lk 5,17-26

 

I jednog je dana on naučavao. A sjeđahu ondje farizeji i učitelji Zakona koji bijahu došli iz svih galilejskih i judejskih sela i Jeruzalema. A sila ga je Gospodnja nukala da liječi. I gle, ljudi doniješe na nosiljci čovjeka koji bijaše uzet. Tražili su da ga unesu i stave preda nj. Budući da zbog mnoštva nisu našli kuda bi ga unijeli, popnu se na krov te ga između crepova s nosiljkom spuste u sredinu pred Isusa.Vidjevši njihovu vjeru reče on: “Čovječe, otpušteni su ti grijesi!” Pismoznanci i farizeji počeše mudrovati: “Tko je ovaj što huli? Tko može grijehe otpuštati doli Bog jedini?” Proniknuvši njihovo mudrovanje, upita ih Isus: “Što mudrujete u sebi? Što je lakše? Reći: ‘Otpušteni su ti grijesi’ ili reći: ‘Ustani i hodi?’ Ali da znate: Vlastan je Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe!” I reče uzetomu: “Tebi zapovijedam: ustani, uzmi nosiljku i idi kući!” I on odmah usta pred njima, uze na čemu ležaše i ode kući slaveći Boga. A sve obuze zanos te su slavili Boga i puni straha govorili: “Danas vidjesmo nešto neviđeno!”

 

TIŠINA

 

kroz nutarnje promatranje Božje prisutnosti, dopusti da ti Bog progovori u tišini tvoga srca.;

 

dopusti da Riječ Božja odjekuje u tvojoj nutrini…….razmisli što Ti Bog govori???

 

koja te riječ dirnula?

 

 

 

MEDITACIJA

 

Vidjevši njihovu vjeru reče on: “Čovječe, otpušteni su ti grijesi!”
Novo svjetlo. Pun si radosti jer ti je Gospodin dao otkriti stare istine u novom svjetlu. Iskoristi takve trenutke. Sad je vrijeme da zapjevaš zahvalnicu; sad je, dapače, vrijeme da napraviš reda u zakucima svoje duše, da se otreseš ove ili one navike, da više brige posvetiš onome što je nadnaravno, da izbjegavaš moguće sukobe s bližnjima…

 

Jednom riječju: svoju zahvalnost moraš izraziti konkretnom odlukom.

 

Josemar da Escrivo

 

ZAMOLBE

 

·         Daj mi, Gospodine čvrstu i nepokolebivu vjeru, koja će me učiniti neustrašivim u svim križevima i mukama života

 

·         Daj da snagom Duha čuvam tvoje zapovijedi da uzmognem u ljubavi dočekati tvoj dolazak

 

·         Meni i svima koje ću danas susresti daj radost i mir

 

 

 

OČE NAŠ, ZDRAVO MARIJO, SLAVA OCU

 AN?ELE ČUVARU MILI

Preporučeno

Leave a Comment