Image

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

 

 

 

Himan

 

Otvori širom plavi svod,

 

Pohrli među ljudski rod,

 

Nek otvore se dveri sve

 

I tebe k nama propuste.

  

Gle, rosa s neba otječe

 

A Isus krz nju protječe

 

I kiša iz oblaka tih

 

Sad njegov ima sveti lik.

 

 

 

Nek zemlja prene se iz sna

 

Zeleni nek se dolina,

 

A gdje procvate rumen cvijet

 

Tu Kristov niknut lik će svet.

 

 

 

Ta gdje si tako dugo već,

 

Zar cilj svoj nada neće steć?

 

Napusti, Kriste, Božji stol

 

I siđi u naš suzni dol.

 

 

 

Ti, zvijezdo jasna, sunašce,

 

Da l’ ikad ćemo vidjet te?

 

Pokaži, sunca, bljesak jak,

 

Progutat će nas crni mrak.

 

 

 

Jer pun je patnje zemni vrt,

 

Pred oči naše stala smrt,

 

Stog moćnu ti nam ruku daj,

 

Povedi nas u zavičaj.

 

 

 

Zahvalit ćemo tebi svi

 

I hvaliti u vječnosti,

 

Jer ti si naš otkupitelj,

 

Sin Božji, svijeta spasitelj.

 

 

 

EVAN?ELJE; Mt 11,16-19

 

“A komu da prispodobim ovaj naraštaj? Nalik je djeci što sjede na trgovima pa jedni drugima dovikuju: ‘Zasvirasmo vam i ne zaigraste, zakukasmo i ne zaplakaste.'” “Doista, dođe Ivan. Nije jeo ni pio, a govori se: ‘?avla ima.’ Dođe Sin Čovječji koji jede i pije, a govori se: ‘Gle, izjelice i vinopije, prijatelja carinika i grešnika!’ Ali opravda se Mudrost djelima svojim.”

 

TIŠINA

 

kroz nutarnje promatranje Božije prisutnosti, dopusti da ti Bog progovori u tišini tvoga srca.; razmisli što Ti Bog govori??? koja te riječ dirnula?

 

 

 

MEDITACIJA

 

U evanđeljima Isus govori ljudima koji osporavaju Njegov način objavljivanja Boga i uprisutnjivanja Njegove ljubavi.

 

Zato Isus i reče: ”Opravda se Mudrost djelima svojim”.

 

Zastanimo i pitajmo se koju poruku nama Isus upućuje kroz mudrost?

 

Ovdje Mudrost govori o sebi i naglašava da je stvorena prije svih drugih stvorenja,

 

te aktivno sudjeluje s Bogom u nastavku stvaranja….

 

Mudrost je slika Krista kao utjelovljene mudrosti Božje, u

 

evanđelju o Riječi koja se nastanila među nama….

 

Bog nas
se spominje tako da nas uzima za svoje saveznike i prijatelje.
Zato budimo ponosni i odazovimo se Prijatelju za trajne prijatelje.

 

Živi tako da ti današnja poruka Riječi Božje bude slavlje, pjesma nade i predanja noseći u tvoj život svjetlo, smisao postojanja, mir, u času prijelaza u vječnost, jer Krist te čini novim bićem. Kristovo kraljevstvo je kraljevstvo ljubavi i mira, istine i života, praštanja i blaženstva.  

 

   s. Augustina Barišić

 

ZAMOLBE

 

·         Daj da svojim bližnjima postanem jasan znak tvoje dobrohotne prisutnosti

 

·         Daj mi snage odoljeti napasti, ustrajati u teškoćama i nevoljama, a u dobru Tebi zahvaljivati

 

·         Daj mi Bože mudrost, koja stoji uz prijestolje Tvoje, da bude uza me i da sa mnom djeluje u svako doba, da svagda znam što imam činiti i što propustiti i da me vodi kod vršenja mojih dužnosti

 

OČE NAŠ, ZDRAVO MARIJO, SLAVA OCU

 

AN?ELE ČUVARU MILI

Preporučeno

Leave a Comment