“Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu, moji ste učenici; upoznat ćete istinu i
istina će vas osloboditi” - Ivan 8,31-32
UPOZNAJ DUHOS “Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu, moji ste učenici; upoznat ćete istinu i
istina će vas osloboditi” - Ivan 8,31-32
UPOZNAJ DUHOS “Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu, moji ste učenici; upoznat ćete istinu i
istina će vas osloboditi” - Ivan 8,31-32
UPOZNAJ DUHOS
“Ispovijedajte dakle jedni drugima grijehe i molite jedni za druge da ozdravite!
Mnogo može žarka molitva pravednikova” - Jakovljeva 5,16
POŠALJITE MOLITVENU NAKANU “Ispovijedajte dakle jedni drugima grijehe i molite jedni za druge da ozdravite!
Mnogo može žarka molitva pravednikova” - Jakovljeva 5,16
POŠALJITE MOLITVENU NAKANU “Ispovijedajte dakle jedni drugima grijehe i molite jedni za druge da ozdravite!
Mnogo može žarka molitva pravednikova” - Jakovljeva 5,16
POŠALJITE MOLITVENU NAKANU
“Ali Gospodin je stao uza me i snagu mi dao, da se po meni propovijedanje
potpuno izvši te da čuju svi narodi.” - 2. Timoteju 4,17
POŠALJITE SVOJE SVJEDOČANSTVO “Ali Gospodin je stao uza me i snagu mi dao, da se po meni propovijedanje
potpuno izvši te da čuju svi narodi.” - 2. Timoteju 4,17
POŠALJITE SVOJE SVJEDOČANSTVO “Ali Gospodin je stao uza me i snagu mi dao, da se po meni propovijedanje
potpuno izvši te da čuju svi narodi.” - 2. Timoteju 4,17
POŠALJITE SVOJE SVJEDOČANSTVO
“Za jedno molim Gospodina, samo to ja tražim;
da živim u domu Gospodinovu sve dane života svoga,
da uživam milinu Gospodinovu i dom njegov gledam.” - Psalam 27,4
UPOZNAJ DUHOS “Za jedno molim Gospodina, samo to ja tražim;
da živim u domu Gospodinovu sve dane života svoga,
da uživam milinu Gospodinovu i dom njegov gledam.” - Psalam 27,4
UPOZNAJ DUHOS “Za jedno molim Gospodina, samo to ja tražim;
da živim u domu Gospodinovu sve dane života svoga,
da uživam milinu Gospodinovu i dom njegov gledam.” - Psalam 27,4
UPOZNAJ DUHOS
“Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god
ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu koji kuca otvorit će se” - Matej 7,7-8
PITAJ KAPELANA “Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!
Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi;
i onomu koji kuca otvorit će se” - Matej 7,7-8
PITAJ KAPELANA “Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!
Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi;
i onomu koji kuca otvorit će se” - Matej 7,7-8
PITAJ KAPELANA
 • Molitve i pobožnosti

  19.07.2010.

  by admin
  Image

  Ps 50

   

  “Saberite mi sve pobožnike

   

              koji žrtvom Savez sa mnom sklopiše!”

   

  Nebesa objavljuju pravednost njegovu:

               on je Bog sudac!

  Facebook
 • Svjedočanstva

  Moć svjedočanstva

  by admin
  Imam toliko toga za reći, ali ove prve rečenice su najteže. Kako započeti? Od kuda krenuti? Na koji način najbolje prenijeti svoje iskustvo Božje ljubavi i na taj način potaknuti nekog drugoga da shvati kako život bez Boga nosi najveću prazninu u duši? Moja obitelj je jedna od onih koje gotovo nikada ne idu u Crkvu ali redovito obilježavaju katoličke blagdane tako da je moj prvi pravi susret sa poimanjem Boga, Isusa, Duha Svetoga i općenito vjerom zapravo otkriven tek u osnovnoj školi na satovima vjeronauka.
  Facebook
 • Svjedočanstva

  Duhovne vježbe za djevojke

  by admin

            „Zaista, kažem vam, ako imadnete vjere koliko je zrno gorušičino te reknete ovoj gori: „Premjesti se odavde onamo!“ premjestit će se i ništa vam neće biti nemoguće.“ Ta je rečenica prostrujala kroz moje misli kada sam na jednoj oglasnoj ploči pročitala temu ovogodišnjih duhovnih vježbi za djevojke. „Gospodine, učvrsti moju vjeru“ pisalo je kao naslov, i bilo mi je drago što sam bila u mogućnosti odazvati se.

  Facebook
 • Svjedočanstva

  Duhovne vježbe

  by admin

       Kao što ste vjerojatno čuli, održane su duhovne vježbe za djevojke. Podijeljene u dva dana sa temama: emocije i put obraćenja. Naučili su nas da smo tamo da učinimo neke manevre u svom životu, tihe promjene, putem poniznosti i duhovnosti. I da je ono za što smo došli; učvrstiti svoju vjeru u Gospodina. Daj sebe 100% Bogu, ne možeš služiti dvojici gospodara, predaj sebe, svoje vrijeme, traži Gospodina u šutnji – misao je koja se često ponavljala.

  Facebook
 • Svjedočanstva

  Moram i želim živjeti

  by admin

  Pogledajte ptice nebeske! Niti siju niti žanju, niti sabiru u žitnice, i vaš ih Otac nebeski hrani. Promotrite kako poljski ljiljani rastu! Ne trude se i ne predu, a ja vam kažem da se ni Salomon u svoj raskoši svojoj nije zaodjenuo kao jedan od njih.“    Mt 6,26-30

  Facebook
 • Svjedočanstva

  Moram i želim živjeti

  by admin

  Pogledajte ptice nebeske! Niti siju niti žanju, niti sabiru u žitnice, i vaš ih Otac nebeski hrani. Promotrite kako poljski ljiljani rastu! Ne trude se i ne predu, a ja vam kažem da se ni Salomon u svoj raskoši svojoj nije zaodjenuo kao jedan od njih“.

                                                                                                            Mt 6,26-30

  Facebook
 • Svjedočanstva

  Moram i želim živjeti

  by admin

  Pogledajte ptice nebeske! Niti siju niti žanju, niti sabiru u žitnice, i vaš ih Otac nebeski hrani. Promotrite kako poljski ljiljani rastu! Ne trude se i ne predu, a ja vam kažem da se ni Salomon u svoj raskoši svojoj nije zaodjenuo kao jedan od njih“.

                                                                                                            Mt 6,26-30

  Facebook
 • Svjedočanstva

  Opet sam radosna

  by admin

            Velika mi djela učini Gospodin, opet sam radosna! …a nije bilo tako, i to samo do prije godinu dana. Živjela sam svoj kršćanski život u fazama. Djetinjstvo i dio mladenaštva je obilježen velikom Božjom prisutnošću i vjerom, a takvi su bili i plodovi. Osjećala sam se dobro i zaštićeno. A onda, pod naletima raznih okolnosti, udaljavam  se od Boga, crkve, vjere… no plodovi su i dalje dobri. To me uljuljkava u lažni sjaj svijeta i pothranjuje u meni oholost da se može sasvim dobro živjeti i bez Boga.

  Facebook