Plava crta
Ponedjeljak, 9.10.2017.

Facebook Facebook

Share
Like

Bez dvojbe, opomenuti treba. Ako je nečiji život ugrožen, ugroženo je spasenje, treba opomenuti, ali s ljubavlju i strpljenjem. Tako Bog kaže Izaiji: „Ako ne opomeneš bezbožnika da se vrati od svojega zloga puta, bezbožnik će umrijeti zbog svojega grijeha, ali krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke“(Ez 33,7-9).

pater Arek Krasicki, CSSp
Ponedjeljak, 9.10.2017.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
17
ruj.
2017

Na visokoj gori

Isus na visoku goru vodi sa sobom Petra, Andriju, Ivana i Jakova. Tu se pred…

Plava crta
10
ruj.
2017

O kreditu i opominjanju (Mt 18, 15-20)

Na samu riječ kredit ili dugovanje mnogi gube tlo pod nogama, osobito tada kada do…

Plava crta
18
kol.
2017

Liječnik grješnih

Svaki je grijeh bolest. Isus je liječnik.

Plava crta
24
lip.
2017

Nema života u tami

Isus traži našu vjeru. Želi da se priklonimo svjetlu izlazeći iz tame. U tami nema…

Plava crta
DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.