Plava crta
Ponedjeljak, 12.02.2018.

Facebook Facebook

Share
Like

I od drveća čovjek može puno naučiti. Sveti Pavao govori da vjernik mora potpuno umrijeti sebi kako bi se nastanio u njemu Isus Krist. Dok sam šetao grobljem i molio za pokojne, pogledah drvo okićeno šarolikim lišćem. Lišće iako je šareno ono polako umire. Past će na zemlju i strunuti će, postat će hrana drveću. Slobodni smo i mi usporediti se s tom čudesnom promjenom u prirodi. Svaki dan umirimo sebi kako bi se u nama potpuno oblikovao Gospodin. To je pravi put vjernika.

p. Arkadiusz Krasicki, CSSp
Ponedjeljak, 12.02.2018.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
Ovaj članak nema povezanih članaka
DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.