Plava crta
Petak, 15.11.2019.

Facebook Facebook

Share
Like

Uživaj znajući da te potpuno razumijem i bezuvjetno ljubim. Usudi se samog sebe vidjeti onako kako te ja vidim:zračiš u mojoj pravednosti, očišćen mojoj krvlju. Vidim te kao onog kojeg sam stvorio, onakvog kakav ćeš biti u stvarnosti kad ti nebo postane dom. Moj život u tebi mijenja te iz slave u slavu. Raduj se u tom nedokučivom čudu! Zahvaljuj mi bez prestanka na čudesnom daru Duha Svetoga u sebi. Pokušaj ovisiti o Duhu Svetomu dok prolaziš današnjim danom. S vremena na vrijeme načini kratke pauze kako bi se mogao savjetovati sa Svetim u tebi. On te neće siliti da vršiš njegovu volju; vodit će te ako mu daš prostora u svom životu.  Hodaj tim čudesnim putem suradnje s mojim Duhom.

Petak, 15.11.2019.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
Ovaj članak nema povezanih članaka
DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.