Kralj ljubavi (Mt 25, 31-46)

by admin

Moje svećeništvo i misionarsko poslanje hod je otkrivanja prisutnosti Isusa Krista u mom životu i u životima drugih. I da me netko danas pita zašto i kakav je Isus kralj, odgovorio bih samo jednom riječju: Isus Krist je kralj ljubavi! On neprestano ljubi i potiče na ljubav. Uvjeren sam da svatko tko je kršten u Isusovo ime i posoljen vatrom Duha Svetoga (Mk 9,49) otkriva u sebi kraljevsku sliku Isusa iz Nazareta.

U evanđeoskim spisima razotkriva se slika Krista kralja. On je očekivani Mesija. No, njegov identitet najbolje otkriva slika posljednjeg suda iz Matejeva evanđelja, osobito rečenica: „Što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste!“ (Mt 25,40). S ovom slikom povezuje se i Isusov govor o sudu iz Ivanova evanđelja: „Tko vjeruje u njega, ne sudi se: tko ne vjeruje, taj je već osuđen, jer ne vjeruje u ime jedinorođenoga Sina Božjega.“ (usp. Iv 3,16-18). Dakle, Isus koji se skriva u svakom čovjeku, živi u njegovu srcu i ne dolazi na ovaj svijet suditi nego spasiti. Osuđuje se onaj koji ne vjeruje da je Isus Krist i onaj koji ne ljubi, odnosno onaj koji ne priznaje Krista kraljem ljubavi, a u svom bratu i svojoj sestri ne želi prepoznati Boga, koji čuči iza paravana ljudskih osjećaja i grješnosti.

Kakav je naš kralj – Mesija? U svom ovozemaljskom hodu Isus se nikada ne prepušta mesijanskom, odnosno kraljevskom oduševljenju mnoštva koje se pomiješalo s ljudskim elementima i nadama onog vremena. On se ne protivi ni vladavini četverovlasnika Heroda, koji ipak u njemu vidi suparnika (Lk 13, 31), a ni vladavini rimskoga cara, kome se mora plaćat porez (Mk 12,13-17). Njegovo je kraljevanje drugog reda i drugih dimenzija. Ne proturječi Natanaelu, koji mu govori. „Ti si kralj Izraelov!“ (Iv 1, 49). Tako i u trenutku kada su ga ljudi nakon čudesnog umnoženja kruha htjeli proglasiti kraljem on se sklanja (Iv 6,15). Samo jednom pristaje na javnu manifestaciju, prema Zaharijnom proroštvu (usp. Mt 21,5; Zah 9,9), kada ulazi u Jeruzalem zbog svoje muke, tada dopušta da mu ljudi kliču kao kralju Izraela (Lk 19,38; Iv 12,13).

Isus je u svom zemaljskom hodu pokazao što znači kraljevati: služenje drugima kao sluga beskoristan (Lk 17,10). „Jer ni Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge“ (Mk 10,45). Isus u svojoj kraljevskoj ljubavi postaje toliko ponizan da sebe čini slugom (Fil 2,1-11). Svojim učenicima pere noge i poziva ih na međusobnu ljubav „Novu vam zapovijed dajem: Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio, tako i vi ljubite jedni druge!“ (Iv 13,34). Njegovo kraljevanje svoj vrhunac doseže u trenutku smrti „jer nitko nema veće ljubavi od ove, položiti svoj život za prijatelje svoje” (Iv 15,13). Dopušta da mu se ljudi smiju, rugaju, ogovaraju ga i pljuju po njemu. Prihvaća odbačenost i okrutno ponižavanje tijekom svoga procesa. Time i nas poziva u zajedništvo kraljevanja u jednostavnosti i poniznosti.

Po Kristovoj prolivenoj krvi i mi postajemo kraljevi. Teško nam je to shvatiti. Da u potpunosti prihvaćamo Isusove riječi o kraljevskoj službi ljubavi, već sada bi nastao raj na zemlji, a kralj kraljeva, kralj ljubavi ponovno bi došao na zemlju. Kako nam je teško živjeti Isusovu rečenicu: „Što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste!“ (Mt 25, 45). A kada se sjetim još i ove: „Ako tko kaže: „Ljubim Boga, a mrzi brata svoga, lažac je; jer tko ne ljubi brata svojega, koga vidi kako može ljubiti Boga, kojeg ne vidi?“ (1 Iv 4,20) Tek tada uviđam koliko još moramo raditi na sebi. Nismo savršeni, ali svakodnevno nas odozgor nadahnjuje kraljevska ljubav u sili Duha Svetoga. Stoga pokušajmo u svakodnevnim situacijama vidjeli Krista kralja u onima koji su pokraj nas. Često su to siromasi, bolesnici, gladni prisutnosti drugoga. Ti mali su također i naši ukućani. To su svi pred kojima okrećemo naš pogled i nemamo za njih vremena. Mali su svi oni, koje tako često uzimamo na oštricu naših jezika. U njima se skriva Gospodin tiha i ponizna srca. Stanimo i razmislimo kako bismo čuli kraljevski glas ljubavi: „Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od početka svijeta!“(Mt 25, 34)

 pater Arek Krasicki, CSSp, Osijek

Preporučeno

Leave a Comment