Plava crta
Nedjelja, 22.06.2014.

Facebook Facebook

Share
Like

Crkva se razvija u sili Duha Svetoga i neprestano otkriva istinu koju je Isus objavio: Otac je poslao Isusa Krista na zemlju da spasi svakog čovjeka. Isus Krist je Božji Sin, tko u njega vjeruje ima život vječni (Iv 20, 30-31). Nakon Isusova odlaska Ocu, Duh Sveti vodi Crkvu. On doziva na pamet Isusove riječi i djela te uvodi Crkvu u svu istinu (Iv 16, 13). Sada Duh Sveti otkriva sve ono što je vidio i čuo u svojoj objavi sveti Ivan na otoku Patmosu: „Crkva i Duh Sveti kliču svom Zaručniku: „Dođi, Gospodine Isuse!“ (Otk 22,17), a Duh Sveti ispunja ljudsko srce stvarnošću, koje niti oko ne vidje niti uho ne ču. Duh Sveti je drugi Branitelj i on vodi Crkvu k potpunome ujedinjenju s Kristom.

Često mislimo da je Isus izabrao za svoje zastupnike neke duhovne velikane i svece. No, tu se možemo prevariti. Gospodin ih izabire nakon cjelonoćne molitve (Lk 6,12-16). Pretpostavljam da je već tada dobro znao kakvi su i što će još krivo učiniti. Mi iz evanđelja saznajemo da su bili oholi, svadljivi, neki su se među njima znali lako naljutiti. Rekli bismo: „Sve što je ljudsko nije im bilo strano.“ Međutim na njima Isus gradi svoju Crkvu. On sam želi da apostoli u njegovo Ime propovijedaju o blizini Božjeg kraljevstva i čine čudesa.

Isus očekuje od svojih apostola da drže Crkvu na okupu i da svi budu jedno (Iv 17,11). On iznova izabire slabe i nemoćne kako bi hranio svoj narod, svoje tijelo. Ti nemoćnici – svećenici, postaju jaki po Kristovom autoritetu. No, teško je živjeti i svjedočiti u svijetu čiji je knez đavao (Iv 14, 30). Teško je živjeti i svjedočiti u svijetu koji odbija istinu. Isus želi da upoznamo istinu i ona će nas osloboditi (Iv 8, 31-32). Duh Sveti svjedoči za istinu (usp. Iv 15,26) i on podiže danas nove svjedoke koji žive prema Isusovim riječima. Kao što su Isusa progonili, tako će biti i s njegovim učenicima.

Danas svjedoci pobjeđuju krvlju Jaganjčevom i riječima svojega svjedočanstva jer nisu ljubili svoj život (Otk 12,1-12). Riječi autentičnoga svjedoka postaju snažne i izazovne za sve one koji žive u tami smrti grijeha. Svjedoci su i svećenici i laici. No prvenstvo u misiji propovijedanja i brigu za Crkvu imaju biskupi i svećenici. Oni su posebno pozvani biti svjedoci. Prema tome, važnu ulogu u njihovom životu ima Duh Sveti koji se uvijek zauzima za Isusove prijatelje (usp. Iv 15,13 i sl.). Budući da je svaki vjernik laik dio svetoga, kraljevskog i svećeničkog naroda i on je pozvan svjedočiti. Prorok Jeremija upozorava da potpuna predanost Bogu izaziva čak i kod prijatelja nerazumijevanje i prezir. Međutim, svjedoka iznova raduje činjenica da je Jahve s njim (Jr 20,10-13). Onaj koji vjeruje je čist. Njegovu savjest čisti Duh Sveti (Iv 15,23). On hoda u svjetlu da se razotkriju djela tame (Iv 3,18-21).

Mi smo Isusovi svjedoci i zato nas on bodri da se ne bojimo ljudskoga prezira, tuđeg pogleda, omalovažavanja, ogovaranja, podmetanja i klevetanja jer smo ohrabreni Duhom Svetim. Protiv te Snage ništa ne može ljudski jezik, niti sila zla. Bog uvijek stoji na strani svojeg učenika – svjedoka. Evanđelist je čak zapisao Isusove riječi da nam neće pasti ni jedna vlas s glave jer je Otac svaku izbrojio. Ne bojte se! Ljudi mogu nauditi samo tijelu jer im je ono dostupno, ali nam ne mogu ugrabiti život u punini i potpunu radost (Iv 14,11). Zato neka nam Isusove riječi odjekuju u srcu: „Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu.“

Teško će tko biti Isusovim svjedokom ako zaboravi na svoju dušu, odnosno ako zaboravi da ovisi o Bogu i preuzme sve u svoje ruke. Zato smo pozvani stalno hodati u Božjoj prisutnosti. Redovito primanje Kristova tijela i čitanje njegove riječi osigurava nam iznova potpunu obnovu izgubljene snage. Čuvajmo se zavodljivosti ovoga svijeta: požude očiju, požude tijela i oholosti života.

 Pater Arek Krasicki, Družba Duha Svetoga, Osijek

Nedjelja, 22.06.2014.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
Ovaj članak nema povezanih članaka

Odgovori

DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.