Isusova riječ oslobađa svakoga straha(Mk 1,21-28)

by admin

Isus Krist oslobađa čovjeka svih strahova. On oslobađa čovjeka u svakom sakramentu i po svojoj riječi. Strah ima svoj početak u đavolskoj mržnji prema Bogu i čovjeku. Sotona je otac straha, koji želi despotski uništiti ljudski rod. Tu gdje je strah, budimo sigurni da nema Boga. Isus Krist poziva na slobodu i svatko tko želi može primiti njegov poziv te postati slobodan, slobodan od straha. On je došao na svijet radi nas ljudi, radi toga da ljudsko srce ne bude uplašeno niti uznemireno (Iv 14,1 i sl.). Njegova savršena ljubav istjeruje svaki strah. Svaka riječ Gospodnja srce sladi i oči prosvjetljuje (Ps 19, 9). Isusova je riječ snažnija od ikada izgovorenih riječi najvećih ovozemaljskih autoriteta. Onaj tko sluša, čuje i prima Isusov govor oslobađa se svih strahova i nemira. To je slikovito opisao sveti Ivan Pavao II.  riječima: Ne bojte se otvoriti vrata Kristu!

Bog Otac stavlja svoje riječi u Isusova usta kako bi istina pobijedila svako zlo. Lažni  proroci uznemiruju. Svojim riječima ubijaju. Umjesto ozdravljenja i slobode izazivaju još veću bolest i još veći strah. Njihov je govor podmukao, iako izgovaraju sladunjave riječi. Odvlače ovce od žive vode žive ulijevajući nepovjerenje (usp. Pnz 18,18). Ponekad je teško  prepoznati vuka u ovčjem krznu. Molimo Gospodina da nam podari milost prepoznavanja lažnih proroka danas.

Ovce poznaju glas svoga Pastira i samo se na njegov glas oduševljeno pokreću. Za glasom tuđinca neće poći (Iv 10). Samo otvoreno srce, spremno na osluškivanje može čuti Božji glas. To je srce koje se ne boji promjena, srce koje želi ljubiti kao što Bog ljubi. Otvoreno srce je ponizno i poslušno (usp.  Ps 95, 1-2.6-9).

Izraelci, koji su se okupili po židovskom običaju na subotnju molitvu, imali su što čuti i vidjeti u njihovoj sinagogi. Među njima je bio opsjednuti čovjek čija se opsjednutost nije primjećivala sve dok Isus nije progovorio. Isusova je riječ pokrenula lavinu događaja. Zao duh je prepoznao Isusa i njegovu spasonosnu misiju među ljudima. Osjetio se odmah ugrožen. Dogodila se burna i bučna manifestacija. Na Isusovu je riječ đavao napustio čovjeka. To je bio egzorcizam. Isusova riječ, odnosno Božja riječ istjeruje svako zlo i potpuno oslobađa svakoga čovjeka. Mnogi se u sinagogi zaprepastiše novim naukom u sili Duha Svetoga jer su vidjeli Božji prst na djelu. No, Isusove su ih riječi također oduševile. O tom događaju i o Isusovoj misiji oslobađanja pročulo se posvuda.

Isusova riječ i danas oslobađa od svakoga zla i od svakoga straha. Ne bojte se! Božja riječ je za nas spasonosna. Ona je svojevrstan egzorcizam i ima snažnu učinkovitost. Za sreću i za nepresušnu radost potrebna je hrabrost otvorenog srca Isusu Kristu. Oduševimo se iznova Božjom riječju. Gutajmo, žvačimo, pijmo, kopajmo Gospodnje riječi. Tek onda će u nama prostrujati Isusov život, koji donosi istinito povjerenje prema Bogu. Samo su Kristove riječi Duh i život (Iv 6, 64). Nijedna ljudska zaštita, nijedna tjelovježba ne štiti pred strahom. Samo Božja riječ, Isusova riječ ohrabruje srce pozivajući na slobodu bez straha. Kristova nas riječ jača. Ne propuštajmo priliku piti s izvora. To je svaka sveta misa – susret s Kristom u njegovoj riječi i u lomljenju njegova tijela za mnoge. Oduševimo se za Božju riječ koja se naviješta po našim crkvama. Molimo za svećenike da sami budu oduševljeni Božjom riječju i tako pomognu drugima na putu k svetosti. Božja riječ otvara nove vidike i ukida strah od budućnosti. Ne dajmo se zarobiti strahom! Posvjedočimo da je Isusova riječ spasonosna i jača od dvosjekla mača. Ona je melem koji liječi svaku ranu.

p.Arek Krasicki, CSSp, Osijek

Preporučeno

Leave a Comment