Božja riječ

by akrejci

Probudimo u sebi vjeru potrebnu za primanje Božje riječi jer izgleda da smo „splasnuli“ i „ohladili“ se od Božje riječi.

Preporučeno