Plava crta
Petak, 20.04.2007.

Facebook Facebook

Share
Like

ImageU srijedu, 28. ožujka u Novi studentski dom došao je pomoćni biskup đakovački i srijemski ?uro Hranić. Dočekali su ga predstavnici uprave na čelu s predsjednikom sindikata i voditeljem doma te brojni studenti s kojima se pomoćni biskup srdačno pozdravio. Tema sastanka sa studentima bila je Crkva i mladi.  U sklopu te teme biskup ?uro Hranić  naglasio je tri goruća problema u odnosu Crkve s mladima, a to

su izazovi, provokacije i pitanja za Crkvu; temeljni elementi vjerskog izričaja mladih; temeljne karakteristike mladih. Pojasnio je da mladi pokazuju tendenciju održavanja vjerskog života izvan institucionalnih oblika Crkve, a to se događa jer Crkvu smatraju nedosljednom, zbog doživljaja bogatih službenika, dok ti isti zagovaraju pokornost i siromaštvo. U svom objašnjenju naglasio je da je Crkva božanska i milosna institucija, ali isto tako i institucija koju čine ljudi i da je onakva kakvi smo mi sami. Nadalje se osvrnuo na to kako mladi traže nenametljive, ali uvjerljive simbole vjere. Pohvalio ih je da imaju snažan senzibilitet za molitveni izričaj te da njeguju tradicionalne pobožnosti. Naveo je primjer II. Biskupijskog križnog puta na relaciji ?akovo – Vođinci,gdje se okupila velika količina mladih.

Između ostalog, pomoćni se biskup  osvrnuo na ulogu studentskog kapelana te izrazio da je  zadovoljan radom patera Arkadiusza (Areka) iz misijske Družbe Duha Svetoga. Objasnio je studentima da je njihov kapelan most koji spaja mlade s najvišim institucijama Crkve, te da je on postavljen tu da bi osluškivao potrebe i kritike mladih, a prije svega da bi ih uključio u vjerski život iako su daleko od svojih župa.

Preuzvišenom biskupu je od strane studenata postavljeno nekoliko pitanja. Pitali su ga zašto pojedine crkve imaju radno vrijeme i zašto se ne može ući u njih na molitvu svaki dan, te postaje li Crkva sve više trgovina, pa je ovom prilikom spomenuta Zagrebačka katedrala. Zatvorenost nekih crkava ?uro Hranić objasnio je time što nema dovoljno ljudi u nekim župama koji bi pazili na Crkve kada bi bile otvorene. A što se tiče Crkve kao trgovine, naglasio je da treba što više izbjegavati povezivanje novca s religijskim uslugama.

                Na kraju obećao je da će se Crkva potruditi da pripada što više mladima te poručio da računa na mlade koji imaju zadatak izgrađivati Crkvu, jer upravo oni imaju osjećaj da se vjera mora pokazati dobrim djelima, u skladu s tim kod njih se pokazuje snažan  senzibilitet za drugoga kroz humanitarni rad, volonterstvo i sl.

                                                                                                                Željka Stojaković

Petak, 20.04.2007.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
Ovaj članak nema povezanih članaka

Odgovori

DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.