Šalješ me

by admin

Duša moja čezne za Tobom, Gospodine!

Duša moja traži pogled Tvoj, o Bože!

Kada ću doći i lice Tvoje gledati?

A kad dođem, hoće li život moj biti dragocjen u Tvojim očima?

Hoće li ovi dani mog života biti mili Srcu Tvome, moj Gospodine?

Dopusti, po Svojoj milosti, da ispunim Tvoju volju, i da ovi moji dani ne budu bezvrijedni! Smiluj mi se, Gospodine, jer kako da poučim Životu braću i sestre, kad i u meni sama smrt prebiva, i ljubav je moja tako mlaka.

Ti šalješ me njima. Šalješ me onima koji za sve mare i brinu. Šalješ me onima što o kruhu i vinu brinu, a u sebi su gladni i žedni Života!

Šalješ me onima koji za zabavom i smijehom čeznu, a osmijesi su im tako prazni!

Šalješ me onima što u novcu Boga vide i ljubav njime kupit žele, a ne prepoznaju da srce imaju koje je stvoreno da se daje i iskreno ljubi!

Šalješ me onima što kuće grade, a ne znaju da u Tvome Kraljevstvu njihov je stan!

Šalješ me onima koji o odjeći prekomjerno brinu, a ne mare što duša im je ovijena plaštem grijeha i smrti!

O, Bože, Ti šalješ mene njima, a ništa drukčija nisam! Smrt je nada mnom kao i nad njima! Ljudski sam stvor koji bez Tvoje milosti umire u blatu grijeha!

Orosi dušu moju u Duhu Svome, u živoj vatri Svoje Ljubavi prema čovjeku! Užezi oganj Svoje čežnje za mnom da ja za Tobom čeznem prepoznajući te u drugima!

Ako Ti preko mene Ljubav ne budeš dijelio, brat će kraj mene umrijeti u svojoj boli!

Ako Ti preko mene ne budeš Mir širio, brat će moj umrijeti u nemiru!

Ako Ti ne budeš preko mene pokazivao Put izgubljenima, zauvijek će ostati na stazi grijeha!

Ako Ti ne budeš davao Život smrtnicima kraj mene, ostat će zauvijek mrtvi!

Ako Ti ne budeš živio u meni djelovao preko mene, braća će moja izgubiti pobjedu nad smrti, braća će moja umrijeti neupoznavši Tebe, jer ja im dobrog ništa ne mogu dati! Smrtnik sam kao i oni! O, smiluj se, Gospode, nad onima koji te traže, nad onima što umiru u grijehu svome!

Učini da i od mog života drugi imaju koristi! Daj da ne živim više ja, nego Ti koji Si jedina i neuništiva Ljubav i Istina!

Izvor: Trenutak Utjehe

Preporučeno

Leave a Comment