Živite trijezno i pravedno na ovome svijetu!

by admin

Zašto ljude malo zanima život poslije smrti? To je donekle razumljivo jer čovjeka najradije zanima život koji je siguran, a to znači: mi smo ljudi i želimo živjeti kao ljudi, stvari gledati i doživljavati događaje, dolaziti u kontakt s ljudima i stjecati nova znanja. Zanima nas život u društvu, a iznad svega nas zanima ljubav. Sve nam je to moguće jer imamo tijelo, a nekakav život bez tijela, bez osjećaja, jedva možemo zamisliti.

Izgleda nam kao da smo stvoreni samo za ovaj svijet. Ipak imamo straha pred smrću, a taj strah razgoni nada u vječni život, a ujedno nas potiče da, kako kaže sveti Pavao: “živimo trijezno i pravedno na ovome svijetu.” Pravednost u Bibliji znači svetost na koju nas, kako smo već vidjeli u prijašnjim razmatranjima, poziva sam Bog riječima: “Budite sveti jer sam ja svet, Bog vaš.”

Pripremila: Tea Pejić

Preporučeno

Leave a Comment